تیراندازی در زندانی در ایالت کالیفرنیای آمریکا ۲ مجروح بر جای گذاشت.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم ۲ افسر پلیس در جریان تیراندازی این زندان مجروح شدند.

دفتر رئیس پلیس کالیفرنیا اعلام کرد که فرد تیرانداز دستگیر شده است.

درباره علت تیراندازی و وضعیت افسران پلیس مجروح شده، گزارش تازه ای منتشر نشده است.