مقام های کویت از شهروندان این کشور خواستند که قبل از سفر به آمریکا تلفن همراه خود را از هرگونه عکس و فیلم و اثار مربوط به تروریسم و گروههای افراطی پاکسازی کنند.

به گزارش پرس شیعه؛ این درخواست مقام های کویتی پس از ان صورت گرفت که به مرد تبعه این کشور به دلیل وجود تصاویر و عکس هایی در تلفن همراهشان از ورود به آمریکا منع شدند.
خبرگزاری کویت به نقل از بیانیه سفارت آن کشور در واشنگتن تاکید کرد که در فرودگاههای امریکا محتویات تلفن های همراه و یا دستگاههایی قابل حمل دیگر از جمله لپ تاپ بازرسی می شود.
سفارت کویت از هموطنان خود خواسته است که تلفن خود را از تصاویر مربوط به مناطق درگیری، گروههای تروریستی و عکس و فیلم از صحنه های خشونت پاکسازی کنند .
کویت تاکید کرده است که پایبندی به این اقدام برای جلوگیری از برخورد با دانشجویان یا سایر مردم توسط دستگاههای امریکایی در فرودگاهها و امکان اقدام هایی نظری لغو ویزا و ممنوعیت ورود به آمریکا، ضروری است.