شماری اسلام‌ ستیز با نوشتن جملاتی موهن به دین اسلام بر در و دیوار مسجدی واقع در «استکهلم» پایتخت سوئد، به این مکان مقدس بی حرمتی کردند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری آناتولی، اسلام‌ ستیزان سوئدی با هتک حرمت مسجدی واقع در استکهلم، بار دیگر اسلام ستیزی خود را به نمایش گذاشتند.

به گفته شاهدان، این اسلام ستیزان سوئدی به وسیله اسپری رنگ، جملاتی اهانت آمیز به دین اسلام و مسلمانان را بر در و دیوار این مسجد نوشتند و آن را مورد هتک حرمت قرار دادند.

براساس گزارش پلیس استکهلم، این چندمین بار است که مساجد در سوئد مورد حمله اسلام‌ستیزان قرار می‌گیرد؛ به طوری که این میزان از فعالیت‌های ضد اسلامی در گذشته بی سابقه بوده است.

بسیاری از کارشناسان علت افزایش موج اسلام‌هراسی در سوئد را موضع‌گیری منفی رسانه‌های این کشور در قبال مسلمانان می‌دانند.