مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: قاعدتا حفظ قرآن خیلی آسان است و تکرار هم لازم ندارد؛ سهل الله حفظه لامته (صلی الله علیه و آله و سلم) خداوند، حفظ آن را بر امت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آسان نموده است.

 مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: قاعدتا حفظ قرآن خیلی آسان است و تکرار هم لازم ندارد:
سهل الله حفظه لامته (صلی الله علیه و آله و سلم)
خداوند، حفظ آن را بر امت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) آسان نموده است.
ولی بقا و نگهداری از آن تکرار لازم دارد، زیرا که فرمود:
تعاهدوا هذا القرآن، فانه وحشی
قرآن را تکرار کنید، که زود از خاطر می رود.
البته اگر حافظ قرآن در هر شبانه روز کمتر از یک جزء بخواند، فراموش می کند؛ و خواندن بیش از یک جزء در شبانه روز هم خستگی آور است.

کتاب در محضر حضرت آیت ا…. العظمی بهجت – ص ۱۱۵
محمد حسین رخشاد