رییس جمهور، روابط نزدیک و صمیمانه با همسایگان را از سیاستهای اصولی جمهوری اسلامی ایران برشمرد و گفت: همکاری و روابط میان تهران – آنکارا در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و توریسم باید تقویت شود.

به گزارش پرس شیعه، حسن روحانی روز سه شنبه و در دیدار «محمد ابراهیم طاهریان» سفیر جدید ایران در آنکارا اظهارداشت: در چارچوب سیاست اصولی تهران مبنی بر توسعه روابط صمیمی و همکاری با همسایگان، تقویت روابط ترکیه و ایران اهمیت دارد.

رییس جمهور،با بیان ضرورت تقویت روحیه همکاری جمعی برای رفع مشکلات منطقه و حفظ امنیت و ثبات آن گفت: جمهوری اسلامی ایران در مسایل منطقه ای نیز به گفت و گوها و رایزنی های خود با هدف تامین و تقویت ثبات و امنیت منطقه ادامه می دهد.

سفیر جدید ایران در ترکیه نیز در این دیدار گزارشی از محل ماموریت خود را به رییس جمهوری ارائه کرد.