موسسه کانادایی پگواش با حضور رهبران سابق طالبان افغانستان امروز در شهر کابل نشست صلح برگزار می کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از رادیو «کلید»، شهر کابل امروز میزبان یک نشست در مورد روند صلح افغانستان با مخالفان مسلح دولت خواهد بود که از سوی یک موسسه غیر دولتی کانادایی موسوم به پگواش برگزار می‌شود.

پگواش در کشورهای مختلف جهان به منظور حل منازعات و جنگ‌ها، این چنین نشست‌های را برگزار می‌ کند که از چند سال گذشته تاکنون پیرامون صلح در افغانستان در قطر، فرانسه، امارات نیز نشست‌های مختلف را با حضور نمایندگان دولت، شخصیت‌های مستقل سیاسی و نمایندگان شورای ملی افغانستان برگزار کرده است.

نشست اخیر پگواش در مورد افغانستان، چند ماه پیش در قطر برگزار شده بود که در آن نمایندگان دفتر سیاسی طالبان و حدود ۴۰ نفر از کابل حضور داشتند.

با این حال، یک عضو دفتر پگواش در کابل گفت: «پاولو کوتا راموسینو» دبیر کل این موسسه به تازگی وارد کابل شده است و در مورد نشست امروز با سران سیاسی افغانستان، اعضای نهادهای جامعه مدنی و سایر افراد ذینفع در روند صلح افغانستان، گفتگو کرده است.

به گفته‌ منابع خبری در این نشست، حدود ۱۵۰ نفر شرکت خواهند داشت و در مورد چگونگی تامین صلح و ثبات در افغانستان رایزنی خواهند کرد.

قرار است در نشست امروز پگواش، برخی رهبران پیشین گروه طالبان نیز شرکت کنند.