مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود:قرآن، کتابی نیست که کسی بتواند نظیرش را بیاورد. ببیند و قضاوت کنید. می ببیند و می دانند که عاجز از آن هستند و نمی توانند مانند آن را بیاورند، ولی باز هم به آن ایمان نمی آورند!

 مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: قرآن، کتابی نیست که کسی بتواند نظیرش را بیاورد. ببیند و قضاوت کنید. می ببیند و می دانند که عاجز از آن هستند و نمی توانند مانند آن را بیاورند، ولی باز هم به آن ایمان نمی آورند!
نهج البلاغه و صحیفه ی سجادیه و دیگر دعاهای ائمه (علیهم السلام) نیز چنین است. آن کسی که درباره ی نهج البلاغه گفته است که: أکثره باطل؛ (بیشتر آن باطل است.) از همین قماش است که قرآن را می بینند و می دانند که در برابر آن عاجزند و با این حال ایمان نمی آورند! عامه حقانیت شیعه را در کتب و دعوات نمی بینند؟! و اگر فرضا آنها نمی بینند، ما هم نمی بینیم . و آیا نباید ببینیم؟! متاسفانه کثرت و اکثریت در روحیه ی انسان اثر می گذارد و هیچ برهانی به قوت آن نمی رسد. می گویند: ملانصرالدین به دروغ مردم را برای میهمانی به جایی دعوت می کرد و مردم باور می کردند و می رفتند، سپس خود او هم باورش می شد و به دنبال آنها می رفت!

کتاب در محضر حضرت آیت ا…. العظمی بهجت – ص ۱۱۶
محمد حسین رخشاد