پس از آنکه رئیس جمهور فیلیپین اوباما را «حرامزاده» نامید، رئیس جمهور آمریکا دیدار از پیش تعیین شدۀ خود را با او لغو کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ اوباما که پس از شرکت در نشست گروه ۲۰، برای شرکت در نشست کشورهای جنوب شرق آسیا (آسیان) به لائوس سفر کرده است، گفته بود که در این سفر ضمن دیدار با رودریگو دیوترت، رئیس جمهور فیلیپین، مسألۀ اعدام قاچاقچیان مواد مخدر بدون محاکمه، را بررسی خواهد کرد.

اما دیویترت در واکنش به این سخنان اوباما گفته بود: «اگر آن حرامزاده (اوباما) این مسأله را پیش بکشید، واکنش بدی به او نشان خواهم داد».
دیوترت با تأکید بر اینکه در دوران ریاست جمهوری خود بیش از ۲۴۰۰ قاچاقچی را کشته است تا کشور را از آنان پاکسازی کند، گفت: «مبارزه با مواد مخدر ادامه خواهد یافت. بسیاری کشته خواهند شد تا خیابان ها از وجود آنان پاک شود. این مبارزه تا کشته شدن آخرین قاچاقچی ادامه خواهد یافت».
پس از سخنانی که دیوترت دربارۀ اوباما به کار برد، “ند برایس” سخنگوی امنیت ملی امریکا، اعلام کرد زمان برای دیدار اوباما با دیوترت مناسب نیست و او، به جای رئیس جمهور فیلیپین، با رئیس جمهور کرۀ جنوبی دیدار خواهد کرد.