استاد دانشگاه اقتصاد و سیاست در لندن و معارض عربستانی حقایقی را درباره ماهیت کمیته امر به معروف و نهی از منکراز جمله جاسوسی کردن این مرکز برای رژیم حاکم بر عربستان فاش کرد.

به گزارش پرس شیعه، خانم مضاوی الرشید درصفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: مرکز امر به معروف و نهی از منکرعربستان از مردم جاسوسی می کند درحالی که نظام حاکم چنین وانمود می کند که آنها احکام اسلامی را اجراء می کنند، ولی واقعیت اینست که این مرکز ابزاری در دست نظام آل سعود برای تخریب چهره اسلام و بدنام کردن این دین الهی است.

وی تاکید کرد: نظام آل سعود ادعا می کند که با تشکیل مرکز امر به معروف و نهی از منکر در پی بهبود اوضاع جامعه و مبارزه با افراط گری و انحطاط اخلاقی است ولی واقعیت ها خلاف ادعاها را نشان می دهد.

الرشید افزود: مساله اینجاست که مرکز امر به معروف و نهی از منکر هیچ واکنشی به رفتارهای نادرست مسئولان نشان نمی دهد و فقط مردم را زیر ذره بین گرفته است.

این معارض عربستانی خاطرنشان کرد: مرکز امر به معروف و نهی از منکر فقط تأمین کننده منافع، خواسته ها و اهداف نظام حاکم است و با رفتارهایش اسلام و جامعه عربستان را بدنام کرده است.

وی افزود: این مرکز کاری با فساد مسئولان و کاخ نشینان ندارد و مأموریتش چیزی بجز کمک کردن به بقای نظام نیست.

به گفته خانم مضاوی الرشید، مرکز امر به معروف و نهی از منکر بخشی از برنامه انحصار قدرت در دست آل سعود است و وظایف و رفتارهایش هیچ ارتباطی با احکام اسلامی ندارد.