گروههای مطرح تروریستی در حلب و حومه آن در شمال سوریه به دنبال پیشروی ارتش و همپیمانانش در جبهه حومه شمالی حلب، به منظور نجات خود چاره ای جز ادغام کامل تحت لوای فرماندهی واحد نیافتند.

به گزارش پرس شیعه، منابع نزدیک به برخی از گروههای مسلح ضمن اعلام این مطلب افزودند: به دنبال نبردهای سرنوشت ساز شکل گرفته در اطراف حلب ، این گروهها برای در امان ماندن از فروپاشی کامل و رویارویی با خطر محاصره شهر حلب توسط ارتش، چنین تصمیمی گرفته اند.
منابع یاد شده افزودند: ۹ گروه مطرح مخالف در حلب و حومه آن با ابوجابرالشیخ بیعت کردند و او را به عنوان فرمانده کل خود برگزیدند تا مانع از پیشروی ارتش سوریه به سوی حلب شوند.
گروه های تروریستی که با هم ادغام شده اند، عبارتند از احرار الشام ، نورالدین الزنکی ، تجمع فاستم کما امرت ، لشکر ۱۰۱ ،لشکر ۱۶ پیاده نظام ، دسته اول، لشکر بازهای کوهستان، لشکر المنتصربالله ، لشکر السطان مراد ، لشکر المعتصم بالله. رهبران این گروه ها سایر رهبران را به پیوستن به اتحاد فراخواندند تا مانع از تفرقه شده و صفوف خود را با توجه به شرایط کنونی با یکدیگر فشرده تر کنند.
در همین زمینه نیروهای ارتش سوریه با پوشش هوایی جنگنده های سوری و روسی پس از نبرد با عناصر جنبش احرار الشام و لشکر الفتح و جبهه شام بر تل رفعت در حومه شمالی حلب تسلط یافتند.
شهر تل رفعت در بیست کیلومتری مرز ترکیه ، یکی از مهم ترین پایگاه های گروه های مسلح در حومه شمالی حلب به شمار می رود که آن را از سال ۲۰۱۲ آن را به اشغال خود درآوردند.