یکی از افسران اداره اطلاعات و امنیت اتحاد جماهیر شوروی سابق “KGB” که اکنون در یکی از کشورهای غربی پناهنده شده مدعی شد که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی مزدور این اداره بوده است.

به گزارش پرس شیعه؛ شبکه یک تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از “واسیلی میتروخین” افسر سابق کا.گ.ب، خاطرنشان کرد که عباس عضو کمیته اجرایی فتح در سال ۱۹۸۳ بود که مرکز آن در دمشق پایتخت سوریه قرار داشت.
وی می افزاید: عباس آن زمان با Komitet Gosudarstvennoy Bezopansnosti.) K.G. B.) همکاری داشت و نام سازمانی او کروتوف بود که در عربی به معنای موش کور است.
در گزارش این شبکه آمده است که اسناد و اطلاعات ارایه شده از سوی میتروخین موثق است و تا کنون باعث شناسایی صدها جاسوس در غرب شده است اما مشخص نیست که عباس قبل از تاریخ این سند با K.G. B همکاری داشته و یا بعد از آن.
اسنادی که میتروخین دست به افشای آنها زده شامل لیست اسامی کسانی است که از سال ۱۹۸۳، با K.G. B همکاری داشته اند و نام محمود عباس نیز در میان آنهاست.
پایگاه اینترنتی اسرائیلی آی ۲۴ هم مدعی شد: محمود عباس برای نوشتن پایان نامۀ خود با موضوع هولوکاست مدتی در مسکو سکونت داشته و اتحاد شوروی هم از میان خارجی هایی که در دانشگاه های این کشور مشغول به تحصیل بودند نیرو جذب می کرده است.
درهمین حال جبریل الرجوب معاون دبیرکل کمیته مرکزی فتح گفت که این ادعا دروغ محض است و هدفی غیر از تضعیف رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را دنبال نمی کند.
وی اظهار داشت: چگونه ممکن است عباس مزدور K.G. B باشد در حالی که اتحاد شوروی در آن زمان، متحد راهبردی فلسطین و نزدیک ترین کشور به آن در جهان بود.
حسین الشیخ یکی از اعضای ارشد فتح نیز گفت: این ادعاها بخشی از جنگ روانی اسرائیل علیه محمود عباس است تا مانع حصول هرگونه پیشرفت در زمینه تشکیل کشور فلسطین شوند.