اتحادیه اروپا از آنکارا خواست درباره پیگرد کسانی که در کودتای نافرجام شرکت کرده اند دلایل واضح و روشنی ارائه کند.

به گزارش پرس شیعه؛”توربیان یاگلان” دبیر کل شورای اروپا گفت که ترکیه ممکن است در مورد اجرای منشور حقوق بشر اروپا، به دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ احضار شود.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از یاگلان خاطرنشان کرد: مقام های ترکیه باید دلایل واضحی ارائه کنند و میان کسانی که به طور آشکار در کودتا شرکت کرده اند با کسانی که به نوعی با مجموعۀ گولن در ارتباطند تفاوت قائل شوند.
وی افزود: این دسته از افراد ضرورتا مجرم نیستند ونمی توان گفت که معلمان و خبرنگارانی که در مدارس و رسانه های وابسته به گولن فعالیت می کنند خود بخود جزئی از کودتای نظامی هستند.
اظهارات یاگلان در پی گزارش مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه درباره اوضاع کشورش بعد از کودتای نافرجام است که به نمایندگان اروپا در شورای اروپا در شهر استراسبورگ ارائه داده است.
چاووش اوغلو مدعی شده است که فرایند احضار افراد مرتبط با کودتا با شفافیت بسیار و تحت نظارت دادگاه حقوق بشر اروپا انجام می گیرد و ترکیه حتی در چنین شرایط دشورای هم به منشور حقوق بشر اتحادیه اروپا پایبند است.
از زمان وقوع کودتای نافرجام در ترکیه، مؤسسات مختلف تربیتی و رسانه ها و شرکت هایی که توسط فتح الله گولن ساکن آمریکا اداره می شد، هدف قرار گرفته اند.
هزاران تن از نیروهای ارتش اخراج و بیش از ۱۰۰ هزار نفر از جمله کارمندان دولت و معلمان و خبرنگاران، برکنار و یا بازداشت شده اند.
گولن اتهام های آنکارا را درباره نقش خود در کودتا را رد می کند.