نشست تخصصی جنبش گولن و کودتای ترکیه به همت پژوهشکده تاریخ اسلام با سخنرانی رحیم رئیس نیا، اسدالله اطهری و حسن حضرتی برگزار می شود.

به گزارش پرس شیعه؛ در ادامه سلسله سخنرانی های تخصصی گروه جریان فکری جهان اسلام پژوهشکده تاریخ اسلام، نشست تخصصی جنبش گولن و کودتای ترکیه برگزار می شود.

در این نشست رحیم رئیس نیا، اسدالله اطهری و حسن حضرتی سخنرانی می کنند.

نشست فوق الذکر روز شنبه ۲۷ شهریورماه ساعت ۱۷ در پژوهشکده تاریخ اسلام، واقع در خیابان ولیعصر خیابان توانیر خیابان رستگاران کوچه شهروز شرقی برگزار می شود.