همزمان با ایام عرفه، ترجمه دعای عرفه در قالب شعر سپید منتشر شد.

به گزارش پرس شیعه؛ نشر حوا همزمان با ایام ذی‌ حجه کتاب «نوربازی» را با موضوع ترجمه آزاد دعای عرفه در قالب شعر سپید منتشر کرد. دعای عرفه از ادعیه منسوب به امام حسین(ع) است که مضمون اصلی آن اقرار به توحید، حمدالهی و درخواست آرامش و عافیت است.

شاعر «نوربازی» مهدیه سیدنورانی کارشناس ارشد ادیان و عرفان تطبیقی است که پیشتر مجموعه کتاب‌های «عرفان‌نامه» به قلم او انتشار یافته بود.

کتاب «نوربازی» در ۶۴ صفحه و به قیمت ۵۵۰۰ تومان از سوی نشر حوا انتشار یافته است در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

ما که دست‌پرورده‌ات هستیم
همیشه بی‌نگاه عبور می‌کنیم
چه خوب می‌شود که ببینیم
آن‌چه را
خورشید با بامدادهایش می‌آورد
و بشنویم آن‌چه که
در شیپورهای خروس خوانش می‌نوازد
آفرینش را
همیشه تو آغاز کردی؛
هرصبح،
هرشب،
هرلحظه؛
و تمام چرخ‌های نیاز را تو برپا کردی؛
و ترازوی پیمانت را
برتمامی عناصر قراردادی…