با گذشت کمتر از ۱۰ روز از حمله گروه تروریستی موسوم به “جند الاقصی” در حماه، ارتش سوریه با مهار این حمله ابتکار عمل را دوباره به دست گرفت.

به گزارش پرس شیعه؛ هم اکنون تمام مناطق اشغال شده توسط تروریست ها در تیررس آتش توپخانه ارتش سوریه قرار گرفته و در روزهای اخیر یگان هایی از نیروهای ویژه به منظور تقویت خطوط دفاعی حماه مخصوصا در “محرده”، “ارتفاعات عبدالعزیز” و روستای خطاب و انبار اسلحه آن، خود را به این شهر رسانده اند.
منابع نظامی سوری گفتند که نیروهای ویژه پس از استقرار در حماه ، طی ضد حمله از منطقه “معردس”، آن را زیر آتش پر حجم توپخانه و موشک و حملات هوایی گرفتند. سپس نیروهای پیاده با پیشروی برق آسا در محور”قمحانه” ، معردس را آزاد کرده و روستای “الاسکندریه” که در مجاورت آن قرار دارد، ایمن سازی شد.
منابع نظامی سوریه گفتند ارتش سوریه پس از تصرف کامل روستای “معردس”، عملیات بعدی خود را به سمت شهرک “طیبه الامام”، نزدیکترین شهرکی که در اشغال تروریست هاست آغاز کردند.
هدف اصلی ارتش سوریه از حمله به “طیبه الامام”، قطع مسیر ارتباطی بین تروریست های مستقر در شهرک های “صوران” و “حلفایا” و اشراف بر روستای “البویضه” است. تصرف این روستا، باعث در هم شکستن قوس تحت اشغال تروریست از حومه شمال غرب حماه به سمت شرق و کسب اشراف بر شهر از ضلع شمالی است.
پس از آن ارتش سوریه به پیشروی خود ادامه داده و از سه محور معردس – طیبه الامام، قمحانه – طیبه الاماما و خربه الحجامه – خطاب به سمت طیبه الامام، حمله خود را به شهرک “طیبه الامام” ادامه دادند. به موازات عملیات ارتش، کمیته های دفاع در شهر محرده در غرب، پیشروی خود را به سمت حلفایا آغاز کردند. به این ترتیب جبهه ای در برابر هر گونه احتمال نفوذ غافلگیر کننده گروه های تروریستی در این منطقه تشکیل شد.
در این عملیات، توپخانه ارتش برای تأمین آتش پشتیبانی نیروی زمینی و کاهش فشارهای موجود بر این نیروها، به کمک نیروی هوایی آمدند که در نتیجه سه دستگاه تانک و دو دستگاه موشک انداز و کاروانی که از “اللطامنه” به سمت طیبه الامام در حرکت بود منهدم شدند.
یگانهایی از ارتش نیز پس از درگیریهای شدید با عناصر “الجند” و همدستانشان، روستای “خربه الحجامه” در شمال غرب شهرک قمحانه را آزاد کردند. در این عملیات، تروریست ها زمینگیر شده و چند روستا و منطقه که طی روزهای گذشته اشغال شده بودند، آزاد شدند.
ارتش همچنین پس از درگیریهای شدید، ارتفاعات المزرعه در جنوب غرب پل معردس آزاد کرد. در این درگیری ارتش مقر تروریست ها و خطوط امدادرسانی به آنها را زیر آتش گرفته و تعدادی از آنها را کشته یا مجروح کرد.