روزنامه صهیونیستی “یدیعوت آحرنوت” گزارشی درباره آغاز ساخت دیواری توسط رژیم صهیونیستی در مرز غزه منتشر کرد.

به گزارش پرس شیعه؛ ویژگی این دیوار در مقایسه با مشابه آن در کرانه باختری آن است که در روی زمین و زیر زمین می باشد، تا مانع حفر تونل در زیر این دیوار شود.

هزینه اجرای کل این پروژه دو میلیارد شیکل (پول رژیم صهیونیستی) است که تا زمان حاضر ششصد میلیون شیکل اختصاص یافته است.
وزارت های جنگ و دارایی صهیونیستی اعلام کردند که به رغم آنکه این پروژه در بودجه ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ درج نشده است، مانعی برای تامین هزینه آن وجود ندارد.
“جلعات ازنکوت” رییس ستاد ارتش صهیونیستی گفت که این پروژه، عظیم ترین پروژه تاریخ این رژیم است.
سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد که این پروژه بسیار عظیم بوده و دارای چد طبقه در رو و زیر زمین است، که به همین دلیل دامی مرگبار برای اشخاصی است که قصد حفر تونل در بخش فلسطینی را دارند.