صفحه شاه سعودی در شبکه اجتماعی اینستاگرام از دسترس عموم خارج شد.

به گزارش پرس شیعه؛ صفحه رسمی سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودى در اینستاگرام به سبب حمله هزاران کاربر ایرانى به حالت خصوصی درآمد و از دسترس عموم خارج شد.