نیروهای داوطلب مردمی عراق (الحشد الشعبی) نسبت به قصد و نیت مسئولان سعودی برای قتل، بازداشت یا ربودن حجاج عراقی به بهانه وابستگی به این نیروها هشدار داد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از “السومریه نیوز”، پایگاه رسمی هیئت نیروهای داوطلب مردمی عراقی به نقل از یک منبع مسئول در این نیروها اعلام کرد: “رسانه های سعودی در طول چند روز گذشته هیاهوی زیادی به راه انداخته اند با این مضمون که عراق فرماندهان و اعضای نیروهای داوطلب مردمی خود را به منظور بر هم زدن اوضاع امنیتی، به حج فرستاده است.”

این منبع مسئول در نیروهای داوطلب مردمی، از حیدر العبادی نخست وزیر عراق خواست تا به عنوان یک اقدام پیش دستانه و بازدارنده در این باره با عربستان وارد گفتگو شود.

وی همچنین نسبت به اقدامات سعودی ها علیه حجاج عراقی زوار بیت الله الحرام اعم از بازداشت، قتل یا ربودن آنان به این بهانه هشدار داد.