سخنگوی وزارت خارجه کشورمان تاکید کرد؛ حمایت یکجانبه گرایانه اتحادیه عرب موجب ناامنی و بی ثباتی تمام منطقه و شور بختانه موجب بی شرمی و وقاحت بیشتر ریاض در کشتار مردم بی‌گناه برخی از کشورهای عرب منطقه شده است.

به گزارش پرس شیعه؛ بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به بیانیه شورای وزیران اتحادیه عرب اظهار داشت: بار دیگر سخنان یک سویه و نا حد نگرانه که برای خوش باش دیگران به تحریر در آمده، شگفتی ساز شده است.
وی ادامه داد: توصیه مشفقانه جمهوری اسلامی ایران به آن شورا، نیک اندیشی، راست گفتاری و گشودن چشمان خود بر واقعیتها است؛ حمایت یکجانبه گرایانه و تعصب ورزانه و حتی بیداد “گرایانه” سران و شورای وزیران خارجه از برخی اعضای اتحادیه در سالهای اخیر نه تنها هیچ کمکی به حل و فصل مصائب و معضلات، بحرانها و سوءتفاهمات بین کشورهای منطقه و در درون اعضای آن اتحادیه نکرده است که بی شک این یک سویه انگاری موجب بیدادگری‌های پر شمار و بی سامانی، ناامنی و بی ثباتی تمام منطقه و شور بختانه موجب بی شرمی و وقاحت بیشتر ریاض در کشتار مردم بی گناه برخی از کشورهای عرب منطقه شده است.
قاسمی افزود: اگر این شورا در تمایلش برای کمک به همزیستی مسالمت آمیز میان کشورهای منطقه صادق است و اراده‌ای جدی برای ایجاد همگرایی و تقویت حسن همجواری در منطقه دارد، ضروری است تنها برای یکبار از حمایتهای غیرسازنده خود از ریاض دست بردارد و در کوشش و کششی سازنده، قاطعانه از عربستان بخواهد کشتار و سرکوب مردم در سوریه، عراق، یمن و بحرین و حمایت از گروه‌های ترویستی ساخته و پرداخته خود در منطقه را متوقف کند.
وی هشدار داد: استمرار روند موجود و حمایتهای دانسته و نادانسته می‌تواند در اندک زمانی خود این کشورها را گرفتار سیاستهای بی ثبات ساز ریاض کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: انتظارات به حق قربانیان و خانواده‌های شهدا و مجروحان و آسیب دیدگان حادثه سال گذشته در منا تنها “کشف حقیقت” و پاسخگویی دولت ریاض در قبال این حادثه و ده‌ها حادثه‌ای است که همه ساله در جریان مراسم حج ابراهیمی رخ می‌دهد.