به گزارش پرس شیعه؛ صباح خالد الحمد در گفتگویی تامل برانگیز با خبرگزاری کویت از تجدید نظر سعودی ها در سیاست های خود در قبال انصارالله یمن پرده برداشت و دلیل این امر را به نقل از وزیر خارجه عربستان ناامنی دانست که در مرزها برای سعودی ها باعث نگرانی شدید شده است.

وزیر خارجه کویت افزود: عادل (وزیر خارجه عربستان) در تماسی تلفنی از من خواست تا از حوثی ها برای مذاکره در کویت دعوت کنم و یادم می آید که وزیر خارجه سعودی بعد از ترک مذاکرات محرمانه از سوی حوثی ها گفت: آنها (انصارالله) را به هر وسیله ممکن به گفتگوها برگردانید زیرا امنیت شهروندان سعودی و ادامه آرامش در مرزهای دو کشور برای ما اولویت دارد.
وزیر کویتی ادامه داد: اما حوثی ها این دعوت را نپذیرفتند و کویت هر آنچه در توان داشت برای پایان دادن به جنگ یمن و آشتی سعودی- یمنی انجام داد.