کنگره آمریکا به بازماندگان قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر اجازه داد که از عربستان سعودی به اتهام دست داشتن در این حادثه تروریستی شکایت کنند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از فرانس پرس، کنگره آمریکا روز جمعه با تصویب قانونی، به خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر اجازه داد که از دولت های خارجی به دلیل دست داشتن یا حمایت از اقدامات تروریستی علیه آمریکا، شکایت کنند.
عربستان سعودی به شدت با این قانون که چهار ماه پیش در سنای آمریکا تصویب شد، مخالف است.
۱۵ نفر از ۱۹ تروریستی که در ربایش هواپیماها و حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ دست داشتند، تبعه عربستان سعودی بودند.