مردم بحرین با برگزاری یک تظاهرات گسترده در شهر منامه ضمن حمل پلاکاردهایی با محتوای تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی از سعودیها یعنی «آل سعود؛ الشجره الملعونه»، از این رژیم برائت جستند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «صوت المنامه»، مردم بحرین بار دیگر اقدام به برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز در شهر منامه کردند.

بر اساس این گزارش، بحرینی ها در این تظاهرات پلاکاردهایی را در دست داشتند که بر روی آن تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی از سعودیها یعنی «آل سعود؛ شجره ملعونه» نگاشته شده بود.

بحرینی ها بدینوسیله از رژیم سعودی و اقدامات آن اعلام برائت کردند.

مردم بحرین همچنان با سر دادن شعارهایی علیه رژیم آل خلیفه، خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی شدند.

تظاهرات کنندگان همچنین بار دیگر همبستگی خود با شیخ «عیسی قاسم» را اعلام کردند.