سایت اینترنتی “دیلی بیست” به نقل از “گلن بک”، گوینده مشهور و جنجالی امریکایی رادیو نوشت، مل گیبسون، کارگردان و هنرپیشه مشهور به وی گفته است که یهودیان نسخه‌ای از فیلم وی به نام “مصائب مسیح” (۲۰۰۴) را قبل از اکران سرقت کردند تا از این فیلم برای حمله به وی قبل از اکران فیلم، استفاده کنند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت “عربی ۲۱”، بک در صفحه شخصی خود طی یادداشتی – که البته بعدا آن را حذف کرد – شرح گفتگوی ۹۰ دقیقه ای با مل گیبسون، به دور از دوربین ها را منتشر کرد.
وی در این یادداشت با اشاره به مصاحبه او با مل گیبسون در حاشیه فرش قرمز فیلم “Hacksaw Ridge” که مل گیبسون آن را کارگردانی کرده، گفت که برداشت وی چنین بوده است که حمله گیبسون به یهود نتیجه ضعف وی است.
ان سایت اینترنتی به نقل از بک می نویسد: “او به طور وحشتناکی از همه چیز خشمگین بود در درون او خشم موج می زد. منظور او فقط گروه خاصی از یهودیان بودند و نه همه آنها.”
در این گزارش آمده است: گیبسون در پاسخ به این سئوال “بک” آیا اگر می دانست چه اتفاقی خواهد افتاد باز هم این فیلم را می ساخت گفت: “آری .. در فیلم چیزی تغییر نمی کند بلکه من خود تغییر می کردم.”
بک درباره گیبسون می گوید: “او زندگی اش را تغییر داد. همانطور که می دانید او معتاد به شراب بود. او واقعا تغییر کرده است چیزهای زیادی یاد گرفته و همیشه تنها به نظر می رسد.”
بک افزود: “گیبسون به او گفت است برخی یهودیان، خاخامها یا برخی اشخاص یک نسخه از فیلم او را قبل از اکران سرقت کرده اند سپس با همدستی روزنامه نیویورک تایمز و دیگر خاخامها وی را مورد حمله قرار داده و او را متهم به سامی ستیزی کردند.”

گیبسون در این باره گفت: “نمی توانم باور کنم. هیچ کس از کار آنها خشمگین نشد.”
گفتنی است فیلم “مصائب مسیح” در سال ۲۰۰۴ اکران شد و فروش قابل توجهی داشت.

اشاره به ماجرای به صلیب کشیدن حضرت مسیح در فیلم مذکور، خشم گروه های یهودی را برانگیخت؛ آنها این فیلم را به مثابه تفسیر عهد جدید دانسته و مدعی شدند که فیلم مذکور باعث دامن زدن به احساسات سامی ستیزی می شود.