برای نخستین بار طی ۳۵ سال گذشته، مفتی آل سعود خطبه روز عرفه را نخواهد خواند.

به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه‌های سعودی با اعلام این خبر تأکید کردند که “عبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ” به دلیل وضعیت سلامتیش خطبه روز عرفه را نمی‌خواند.
روزنامه “المصریون” خاطرنشان کرد که طی ۳۵ سال گذشته، این نخستین بار است که آل الشیخ خطبۀ روز عرفه را در مسجد “نمره” در عرفات نمی‌خواند.
روزنامه سعودی “الریاض” نیز تأکید کرد “صالح بن حمید” امام و خطیب مسجد الحرام مسؤول قرائت خطبه روز عرفه شده است.
صالح بن حمید عضو هیئت علمای ارشد سعودی، رئیس شورای عالی قضایی، رئیس مجلس و مشاور دیوان پادشاهی است.