تصاویر پخش شده از انتشار سامانه پدافند موشکی اس ۳۰۰ در اطراف فوردو، موجی از نگرانی را در محافل صهیونیستی ایجاد کرد ه است.

به گزارش پرس شیعه؛ گزارشگر شبکه یک تلویزیون رژیم صهیونیستی در این باره گفت: “ایران فورا پس از دریافت محموله سامانه موشکی پدافندی پیشرفته اس ۳۰۰ ، این سامانه را در اطراف سازه اتمی زیر زمینی فوردو نصب کرد.”
گزارشگر تلویزیون رژیم صهیونیستی با مطرح کردن ادعای فعالیتهای سری در تأسیسات هسته ای گفت: “هدف ایران از این اقدام، فرستادن این پیام است، که ایران برای رویارویی با هر شرایطی، از آمادگی لازم برخوردار است، و بدون اجازه آن، هیچ جنبنده ای حق ورود به این کشور را ندارد.”
گزارشگر تلویزیون رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: “در بحبوحه نمایش اقتدار پدافندی ایران، به طور تصادفی سامانه های راداری این کشور، یک پهباد آمریکایی که قصد ورود به حریم هوایی ایران را داشت شناسایی کردند. این پرنده ناشناس از آسمان افغانستان درحال نزدیک شدن به حریم هوایی ایران بود به راحتی شناسایی شد.هواپیمای بدون سرنشین رادار گریز آمریکایی بود به آسانی شناسایی شد. سرانجام این هواپیمای جاسوسی ناگزیر راه فرار را پیش گرفت.”