“ابو محمد المقدسی” نظریه پرداز سلفی حکم به “ارتداد” گروه های شرکت کننده در عملیات “سپر فرات” تحت نظر ترکیه برای مبارزه با گروه تروریستی “داعش” در “حلب” داد.

به گزارش پرس شیعه؛ وی در صفحه خود در “تویتر” نوشت: بسیاری درباره حکم جنگ تحت فرماندهی و هدایت ارتش ترکیه و هواپیماهای آمریکایی در “جرابلس” برای تحکیم حکومت “ائتلاف ملی” می پرسند، به آنان می گوید این اقدام، ارتداد از اسلام است.

پایگاه اینترنتی “عربی ۲۱” گزارش کرد: وی درباره اینکه گروه تروریستی “احرار الشام” شامل این حکم تکفیر می شود، گفت که اعضای احرار الشام شرکت کننده در سپر فرات از اهالی جرابلس هستند.

دیگر گروه های شرکت کننده در این عملیات که المقدسی به آنان اشاره نموده است:”نور الدین الزنکی، فیلق الشام، الجبهه الشامیه، گردان های سلطان مراد، صقور الجبل، الفرقه ۱۳، جیش التحریر، جیش النصر، احرار تل رفعت، لواء المعتصم، لواء الفتح و فرقه الحمزه” هستند.