کتاب “آل خلیفه، اصول و تاریخ سیاه” روز ۲۷ شهریور ۹۵ در پژوهشگاه “مرفا الکلمه” در شهر مقدس “قم” رونمایی خواهد شد.

به گزارش پرس شیعه؛ این مطلب را “جریان الوفاء الاسلامی” با انتشار بیانیه ای اعلام کرد.

این بیانیه افزود: هدف از انتشار این کتاب، مقاومت در برابر جعل تاریخ و فرهنگ توسط آل خلیفه و افشای جنایات این رژیم با همکاری انگلستان علیه ملت بحرین است.

رژیم آل خلیفه از سال ۲۰۱۱ همواره به سرکوب مخالفان و رهبران مذهبی پرداخته و تعداد زیادی از شهروندان شیعه را سلب تابعیت کرده است.

درجریان حملات گسترده نیروهای آل خلیفه به مردم تاکنون صدها تن شهید و مجروح شده اند.