سنندج- مدیرمرکز پژوهش‌های کردستان شناسی دانشگاه کردستان بربرگزاری نشست های تخصصی به منظور شناسایی مخرج مشترک‌های فرهنگی اقوام ایرانی تاکید کرد.

به گزارش پرس شیعه، امید قادرزاده سه شنبه شب در نشست تخصصی کُرد و فرهنگ ملل که در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزارشد، به بیان مطالب و گزارشی از فعالیت‌های مرکز پژوهش‌های کردستان شناسی این دانشگاه اشاره کرد و گفت: فعالیت های علمی و پژوهشی این مرکز از سال ۷۹ با موافقت اصولی وزارت علوم آغاز شده است.

وی عنوان کرد: از جمله برنامه های این مرکز برگزاری کارگاه های آموزشی، اجرای طرح های پژوهشی مختلف در حوزه زبان وادبیات کُردی و برگزاری نشست های تخصصی است.

وی اظهارداشت: تاکنون ۲۷ جلد کتاب در حوزه زبان و ادبیات کُردی توسط انتشارات مرکز پژوهش های کردستان شناسی دانشگاه کردستان به چاپ رسیده است.

مدیرمرکز پژوهش‌های کردستان شناسی دانشگاه کردستان ادامه داد: در راستای توسعه فعالیت های این مرکز در سال گذشته دو گروه پژوهشی شامل مطالعات تاریخی و فرهنگی کردستان و مطالعات راهبردی و توسعه استان به گروه‌های پژوهشی مرکز افزوده شد.

قادرزاده از ارتقای مرکز پژوهش‌های کردستان شناسی به پژوهشکده خبرداد و گفت: در جلسه ای که اخیرا در وزارت علوم تشکیل شد با ارتقای این مرکز به پژوهشکده موافقت شده ولی هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است.

انتشار نخستین فصلنامه ادبیات کُردی کشور در کردستان

وی عنوان کرد: شماره نخست فصلنامه پژوهش ادبیات کردی با رویکرد علمی پژوهشی در این هفته منتشر شد که این مهم برای نخسیتن بار در کشور توسط این مرکز در دانشگاه کردستان صورت گرفته است.

وی ادامه داد: امیدواریم این فصلنامه با نگاه علمی و آکادمیک و نقادانه بدون نگاه احساسی، حوزه ادبیات کُردی را مورد بررسی قرار دهد.

مدیرمرکز پژوهش‌های کردستان شناسی دانشگاه کردستان بیان کرد: از آنجا که در بسیاری از شاخص های استان کردستان توسعه پیدا نکرده است امیدواریم با ایجاد گروه های پژوهشی در این مرکز بتوانیم دریچه‌ای رو به توسعه استان ایجاد کنیم.

قادرزاده یکی از برنامه‌های این مرکز را برقراری ارتباط با پژوهشگاه‌های معتبر کشور خواند و اظهارداشت: به منظور استفاده و بهره مندی از تجارب سایر پژوهشگران و تقویت و توسعه پژوهشگاه کردستان شناسی در نظر داریم با سایر پژوهشگاه‌های موجود در کشور ارتباط برقرار کنیم.

وی از انعقاد تفاهم نامه ای فی مابین مرکز پژوهش‌های کردستان شناسی و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی خبرداد و عنوان کرد: یکی از ظرفیت هایی که می تواند زمینه همکاری با سایر پژوهشگاه‌ها را فراهم کند، حوزه فرهنگ است.

مدیرمرکز پژوهش‌های کردستان شناسی دانشگاه کردستان اظهارداشت: برگزاری این نشست تخصصی می تواند آغازی برای شناسایی مخرج مشترک های حوزه فرهنگ در اقوام مختلف باشد.