چین اواخر سپتامبر ۲۰۱۶ بزرگترین تلسکوپ جهان برای دریافت پیام از فضای خارجی از حیات در خارج زمین را رونمایی می کند.

به گزارش پرس شیعه؛ این تلسکوپ با ارتفاع ۵۰۰ متر در شهر “بینگتانگ” در استان “جویشچو” واقع در جنوب غرب چین بنا شده است.

پایگاه اینترنتی “راشا تودی” گزارش کرد: ساخت این تلسکوپ ۵ سال به طول انجامید، حجم آن به اندازه ۳۰ زمین فوتبال و قطر آن ۱۴۶۰ پا است.

مقام های چین ۸ هزار نفر از ساکنان اطراف آن را به مناطق دیگر انتقال دادند چون امواج آن به قدری قوی است که تا مساحت ۱۰ کیلومتری نباید کسی در اطراف آن زندگی کند.

هر گونه فعالیت مانند شکار، جمع آوری هیزم، اصلاح ارضی و دیگر پروژه های کم اهمیت در این منطقه ممنوع است و متخلفان از این قانون به ۱۰۰ هزار یوآن معادل ۱۵ هزار دلار جریمه نقدی محکوم خواهند شد.

قرار است که این تلسکوپ از ۲۵ سپتامبر ۲۰۵ فعال شود.

ساخت این تلسکوپ ۱۵ مارس ۲۰۱۱ آغاز شد و هزینه آن یک میلیارد و دویست میلیون یوآن معادل ۱۸۳ میلیون دلار بوده است.

این تلسکوپ قادر به دریافت سیگنال های ضعیف برای کشف اصل هستی و تقویت توانایی مراقبت از فضای خارجی است.