یک دختربچه شش ساله فلسطینی که یک شهرک نشین صهیونیست او را در جنوب بیت لحم با خودرو زیر گرفته بود، شهید شد.

به گزارش پرس شیعه؛ یک شهرک نشین صهیونیست شنبه شب یک دختربچه فلسطینی را در منطقه الخضر در جنوب بیت لحم واقع در کرانه باختری اشغالی با خودرو زیر گرفت.

این دختربچه فلسطینی که ۶ سال داشت، بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید.

وزارت بهداشت فلسطین با انتشار بیانیه ای شهادت دختربچه شش ساله فلسطینی به نام لمی مروان موسی را تایید کرد.