فلق یعنی سپیده دم و این سوره مکی است.

ترجمه آیات سوره فلق چنین است:
بگو پناه می برم به پروردگار سپیده دم، از شر آنچه آفریده، و از شر تاریکی، آنگاه که (همه جا را) فراگیرد، و از شر دمندگان (سحر) در گره ها، و از شر (هر) حسود، آنگاه که حسد ورزد.
در این سوره خداوند به رسول خویش می فرماید: ای پیامبر، به مردم اعلام کن و بگو من به پروردگار سپیده دم پناه می برم. سپس به اموری اشاره می شود که باید از شر آنها به خداوند پناهنده شد.
هر چند این آیات خطاب به رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) است، اما از آنجا که آن حضرت الگو و سرمشق مسلمانان است، دیگران نیز با پیروی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) باید از این شرور به خداوند پناه ببرند.
طبق آیات این سوره، آنچه از آنها باید به خدا پناه برد، عبارتند از:
الف – شر عموم مخلوقات یعنی شر هر آنچه خدا آفریده است؛ اعم از: شر انسان، جن، حیوانات و…؛ از شر هر مخلوقی که برای ما شناخته یا ناشناخته است. از شر هر آنچه ما به شر بودن آن آگاهیم و یا از شر بودن آن بی خبریم.
ب – شرور خاص
از میان انواع شرور، سه قسم از آنها که اهمیت بیشتری دارند در سوره ذکر شده اند:
یک: شر تاریکی و ظلمت: تاریکی شب که بیشتر جنایت ها و سرقت ها و شبیخونها در شب صورت می گیرد، تیرگی و تاریکی جهالت و نادانی، تاریکی ظلم و ستم و بی عدالتی، تاریکی کفر و شرک که بدترین نوع سیاهی ها و تیرگی هاست و سرچشمه بسیاری از تاریکی ها و تباهی ها می باشد.
دو: شر آنان که با خرافات و سحر و جادو و سحر زبان و تبلیغات شوم و فریب و نیرنگ، افکار انسانها را می فریبند و باطل را حق جلوه می دهند و خود را نجات دهنده انسانها معرفی می کنند.
در این زمان استکبار غرب و صهیونیست ها از نمونه های آشکار آنند که دقیقاً همانند ساحران و جادوگران قدیم، خود را حلال مشکلات انسانها معرفی می کنند. آنها با سوء استفاده از پیشرفته ترین ابزارهای تبلیغاتی و ماهواره ها و نشریات و شبکه های رایانه ای و…، مردم ناآگاه و عوام را می فریبند و آنها را از راه مستقیم الهی منحرف می کنند و هر روز به دنبال آن هستند که در میان جوامع مسلمان مشکلات ایجاد کنند.
سه: شر حسود آنگاه که حسد ورزد. حسادت نوعی بیماری روانی است و حسود همواره در آرزوی آن است که: نعمت و سعادت آنکه بدو حسد می ورزد، از میان برود.

کتاب گلستان سوره‌ ها – ص ۲۳۲
محمدحسین جعفری