یک شهروند ترک به هنگام بازدید رئیس جمهوری این کشور از مسجد الفاتح اورمانی استانبول خود را از دید وی پنهان کرد تا از عادت معمول اردوغان در باره سیگاری ها دور باشد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از “ترک پرس”، “محمد علی یلدز” شهروند ترکیه ای به دلیل همراه داشتن سیگار درمراسم روز عید نمی خواست خود را به رئیس جمهوری نشان دهد تا ناگزیر به قول دادن به وی برای نکشیدن سیگار شود.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، طبق یک عادت دیرینه افراد سیگاری را ناگزیر می کند که پاکت سیگار خود را به او تحویل دهند و از آنان قول می گیرد که هرگز بار دیگر به سراغ سیگار نروند.

رئیس جمهوری ترکیه امروز هنگام مراسم عید قربان بنا برهمین عادت چندین پاکت سیگار از افراد حاضر در مراسم  ضبط کرد و محمد علی یلدز هم نتوانست از دست او فرار کند.

کاخ ریاست جمهوری ترکیه پیش از این با حضور اردوغان جشنی برپا کرد که در آن افرادی که ترک سیگار کرده بودند ، مورد تشویق قرار گرفتند.

اردوغان پس از ضبط پاکت سیگار، شماره و مشخصات افراد را به کارمندانش می دهد تا در باره میزان پایبندی سیگاریها به قول به رئیس جمهوری آگاه شوند.

رجب طیب اردوغان

رجب طیب اردوغان