دولت کویت با انتقاد شدید از سیاست های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان، خواستار اتخاذ تدابیر لازم از سوی جامعه جهانی برای برخورد با اسرائیل شد.

به گزارش پرس شیعه؛ منصور العتیبی نماینده کویت در سازمان ملل در اظهاراتی تاکید کرد: کویت به نمایندگی از خود و سایر کشورهای اسلامی از دبیر کل سازمان می خواهد تا با احساس مسئولیت وارد عمل شده و برای آزادی زندانیان فلسطینی که به اتهامات واهی از سوی رژیم صهیونیستی دستگیر شده اند اقدام نماید.
وی افزود: زندانیان فلسطینی به دلیل اعتصاب غذا در شرایط مناسبی بسر نمی برند و کویت خواستار دخالت سازمان ملل برای پایان دادن به شرایط بغرنج آنها می باشد.
العتیبی گفت: رژیم صهیونیستی با زیرپا گذاشتن معیارهای قانونی شهروندان فلسطینی را بدون محاکمه دستگیر می کند و این گونه تعامل خصمانه شامل حال تعداد زیادی از کودکان نیز شده است.
این مسئول کویتی گفت: ادامه شرایط کنونی و فوت احتمالی اعتصاب کنندگان موجب وخامت شرایط در قدس اشغالی و سرزمین های فلسطینی خواهد شد و سازمان ملل باید هرچه زودتر در این زمینه وارد عمل شود.
وی خاطر نشان کرد: تعدادی از شهروندان فلسطینی اعتراض خود را به سیاست ها و راهبرد رژیم صهیونیستی اعلام کرده اند، اما نیروهای ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل برخورد تبعیض آمیزی با انها دارد و به بهانه های واهی دستگیری فلسطینیان ادامه دارد.