وزیر خارجۀ آمریکا اعلام کرد که اخراج منافقین از عراق طبق طرحی از سوی آمریکا و برای حفظ جان آنها انجام شده است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از اسکای نیوز عربی، جان کری تأکید کرد که مقدمات انتقال آخرین گروه از عناصر منافقین از عراق به آلبانی فراهم شده است.

سازمان منافقین روز جمعه ۱۹ شهریور اعلام کرد در پی حملاتی که طی چند سال گذشته اردوگاه این گروهک تروریستی را هدف قرار داد، آخرین گروه از عناصر باقی ماندۀ آن برای اسکان در آلبانی از عراق خارج شده اند.
ز سوی دیگر، کری ضمن ابراز امیدواری نسبت به ورود کمک های انسانی به مناطق درگیری در حلب، تأکید کرد که «هدف از توافق روسیه و آمریکا دربارۀ سوریه، ورود به مرحلۀ انتقالی است».
توافق آتش بس در تمام سوریه به میانجی گری آمریکا و روسیه از دوشنبه شب به مرحلۀ اجرا گذاشته شده است.