یک مقام مسئول در دستگاه دیپلماسی انگلیس ضمن بیان اینکه کشورش با نگرنی مسألۀ سلب تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم را دنبال می کند، گفت کشورش با تمام توان بحرین را تشویق کرده است تا میزان پایبندی اش را به حقوق بشر افزایش دهد.

به گزارش پرس شیعه به نقل از العالم، خبرنگار العالم در لندن گزارش داد، “توبیاس الوود” وزیر مشاور دولت انگلیس در امور خارجه و مشترک المنافع، با اشاره به بیانیه ای که دولت انگلیس برای ابراز نگرانی دربارۀ سلب تابعیت عیسی قاسم منتشر کرده بود، گفت: نگرانی خود را دربارۀ این مسأله به اطلاع مسئولان بلند پایۀ بحرین رسانده ایم.
الوود با بیان اینکه انگلیس با تمام توان بحرین را تشویق کرده است تا میزان پایبندی اش را به حقوق بشر افزایش دهد، خاطرنشان کرد: یک نماینده از سفارت ما در بحرین در هر دو جلسۀ محاکمه حضور یافته است و ما جلسۀ بعدی محاکمه را نیز که ۱۵ سپتامبر برگزار می شود، از نزدیک دنبال خواهیم کرد.