عربستان سعودی مدعی شد که حجاج امسال برای اولین بار نیازی به جمع آوری سنگ ریزه برای رمی جمرات ندارند، زیرا در محل های تعیین شده در مشعر مزدلفه سنگ ریزه در اختیار آنها قرار داده می شود.

به گزارش پرس شیعه؛ خبرگزاری دولتی عربستان (واس) تأکید کرد که نیم میلیون کیف حاوی سنگ ریزۀ استریل برای توزیع بین حجاج جهت رمی جمرات آماده شده است، تا آنها نیاز به یافتن سنگ ریزه در کوههای مشعر مزدلفه نداشته باشند.

به نوشته خبرگزاری واس، دهها کیوسک در چندین محل در منطقهِ جمع آوری سنگ ریزه برای رمی جمرات در مشعر مزدلفه و پیاده روهای نزدیک آن به منظور توزیع سنگ ریزه تعبیه شده است.

شبکه الاقتصادیه عربستان در گزارشی تأکید کرد، روند کارها با جمع آوری سنگ ها و سپس منتقل کردن آنها به مشعر مزدلفه آغاز می شود. در مرحله بعدی این سنگ ها تمیز، استریل و چند بار شسته شده و خشک می شود و سپس در کیسه ها قرار داده شده و بین حجاج توزیع می گردد.