نامزد جمهوریخواه ریاست جمهوری آمریکا با انتقاد از وضعیت نابسامان امنیتی برخی شهرهای ایالات متحده گفت: کشور جنگ زده افغانستان برای زندگی بهتر از برخی شهرهای آمریکا است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از راشا تودی، ترامپ در گردهمائی شهر آشویل کارولینای شمالی، طی سخنانی وضعیت بحرانی برخی از شهرهای آمریکا را مورد انتقاد قرار داد.

وی با لحنی تند حزب دموکرات را خطاب قرار داد و گفت: آنها مدعی هستند صدها سال است که امنیت را به طور کامل در شهرها در کنترل خود دارند ولی ما نیازمند یک برنامه ریزی دوباره هستیم.

وی در حالیکه سیاستمداران دموکرات همچون کلینتون را نسبت به این موضوعات بی توجه خواند، ادامه داد: شهرهائیکه در مرکز ایالات متحده واقع شده اند، بسیار به هم ریخته است.

وی گفت: می توان به جنگ رفت و یا به کشورهای جنگ زده همچون افغانستان رفت و فهمید که آنجا امنیت بیشتر از شهرهای مرکزی کشور آمریکا است.

وی خطاب به سیاه پوستان گفت: شما نیز اگر به من رای دهید برایتان بهتر خواهد شد.

وی ادامه داد: زمان شکستهای تلخ به پایان رسیده و مردم آمریکا با ایجاد شغلهای جدید، مراکز تحصیلی وسیع و کشورهای دوست جدید با آینده ای روشن روبرو شده و در نتیجه امنیت بیشتر حاصل خواهد شد.

شایان ذکر است که این اولین بار نیست که ترامپ از وضعیت نابسامان شهرهای مرکزی آمریکا انتقاد می کند.