دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین، که هم اکنون دوره ۹ ساله زندان را طی می کند، از جامعه بین الملل خواست از خواسته های دموکراتیک ملت بحرین حمایت کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت “مرآت البحرین”، شیخ علی سلمان طی پیامی که در سی و سومین نشست شورای حقوق بشر قرائت شد، گفت: “در بحرین به ویژه پس از سلب تابعیت از آیت الله شیخ عسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین و محاکمه وی، که در واقع محاکمه همه شیعیان است، شاهد تشدید خشونت و سرکوب علیه پیروان مذهب تشیع هستیم.”
وی افزود: “ملت بحرین خواستار برابری و عدالت اجتماعی است، و از جامعه بین الملل انتظار دارد که از این خواسته بر حق آنها حمایت کند.”
شیخ سلمان در این پیام تأکید کرد که جنبش ملت بحرین بیش از هر جنبش دیگری برای رسیدن به دموکراسی صریح و جدی است و بیش از همه، به مشی مسالمت آمیز پایبند بوده است.
وی درباره تلاش های بین المللی گفت: “ملت بحرین هر موضعی را که در محکومیت اقدامات سرکوبگرانه اتخاذ شود و هر دعوتی را که برای انجام گفتگوهای مفید برای رسیدن به راه حل مسالمت آمیز و توافقی انجام گیرد، ارج می نهد با این حال معتقد است که صرف موضع گیری و دعوت، برای توقف سرکوب گری آل خلیفه و پیشبرد گفتگوی واقعی با مخالفان کافی نیست.”
سلمان در این پیام از جامعه حقوقی بین الملل خواست دولت بحرین را ملزم به اجرای تعهدات بین المللی اش کرده و حق ملت بحرین در انتخاب دموکراتیک دولت به صراحت اعلام کند و مقدمات آغاز گفتگوی ملی جدی را برای رسیدن به ثبات فراهم کند.
سلمان از شورای حقوق بشر خواست موضوع آزادی تمام زندانیان سیاسی بحرین را پیگیری کرده و به پدیده فرار مجرمان از مجازات در این کشور و سرکوب شیعیان توسط رژیم حاکم، پایان دهد و حکومت بحرین را مجبور به دادن مجوز افتتاح دفتر دائمی کمیساریای عالی با اختیارات کامل و امضای معاهده دادگاه جنایی بین المللی رم کرده و به بازرسان سازمان ملل و سازمان های حقوقی بین المللی اجازه دهد به طور دوره ای وارد بحرین شوند.
سلمان از این شورا خواست به حقوق دانان بحرینی برای تأسیس مؤسسات حقوقی در این کشورکمک کند و یک کمیسر عالی برای تهیه گزارش از داخل بحرین و ارائه آن در جمع کشورهای عضو به بحرین اعزام کند.