وزارت خارجۀ روسیه خودداری ۲۱ گروه مسلح سوری از پذیرش آتش بس را چالشی اساسی در برابر تلاش های روسیه و آمریکا برای دست‌یابی به راه حلی سیاسی در این کشور دانست.

به گزارش پرس شیعه؛ وزارت خارجۀ روسیه با صدور بیانیه ای تأکید کرد که نباید اجازه داد اقدامات تحریک آمیز برخی گروه ها زمینۀ دست یابی به راه حل سیاسی در سوریه را از میان ببرد.

از سوی دیگر، استفان دی میستورا، فرستادۀ سازمان ملل در امور سوریه، نیز گروه های مسلح را به شلیک خمپاره به جادۀ کاستلو در شمال حلب و نقض آتش بس متهم کرد. با وجود این، وزارت خارجۀ آمریکا اعلام کرد که آتش بس، در مجموع، برقرار است.

دولت سوریه نیز تأکید کرد که بدون هماهنگی سازمان ملل اجازۀ ورود کمک های ترکیه به حلب را نخواهد داد.