مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: قرآن کتابی است که پیغمبر ساز است؛ زیرا پیغمبران دو گونه اند:پیامبرانی هستند که از جانب خداوند به پیامبری تعیین شده اند و پیغمبران کمالی، که در اثر ایمان و عمل به دستورات قرآن، به کمالات پیامبر نایل می گردند.

 مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: قرآن کتابی است که پیغمبر ساز است؛ زیرا پیغمبران دو گونه اند:
قسم اول: پیامبرانی هستند که از جانب خداوند به پیامبری تعیین شده اند.
قسم دوم: پیغمبران کمالی، که در اثر ایمان و عمل به دستورات قرآن، به کمالات پیامبر نایل می گردند.
بنابراین، قرآن، پیغمبران کمالی تربیت می کند و پیغمبر ساز است. البته اگر انسان اهلیت داشته باشد، در و دیوار هم به اذن خدا معلم او خواهند بود، و گرنه هیچ سخنی در او اثر نخواهد کرد، چنان که سخنان پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در ابوجهل اثر نکرد! و شاگردان قرآن و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بعد از رحلت آن حضرت چه فتنه ها که به پا نکردند؟!

کتاب در محضر حضرت آیت ا…. العظمی بهجت – ص ۱۲۰
محمد حسین رخشاد