یکی از شیوخ الأزهر مصر با بیان اینکه عربستان سعودی با دزدیدن عنوان «اهل السنه و الجماعه»، اهل تسنن را تکفیر کرده، تأکید کرد که اساس تفکر داعش ریشه در کتاب «الدرر السنیه» وهابیت عربستان دارد.

به گزارش پرس شیعه؛ یکی از علمای الأزهر مصر چهارشنبه (امروز) بیان داشت که داعش نسخه‎ای جدید از وهابیت است.

شیخ «احمد الشریف الأزهری» از علمای الأزهر و عضو هیأت عالی علمای «العشیره المحمدیه» مصر در یکی از جلسات سخنرانی‎ خود، گفت که همه مسلمانان برای این مسئله اجماع دارند که أهل سنت و جماعت، «أشاعره» و «ماتریدیون» هستند و قبل از «محمد بن عبدالوهاب» رهبر فرقه وهابیت و «ابن تیمیه» بنیانگذار افراط گرایی، وجود داشته‌اند.

وی در خصوص نشست اخیر علمای اهل تسنن در گروزنی پایتخت جمهوری چچن، گفت که دلیل برگزاری چنین نشستی این بود که علمای اهل سنت به این نتیجه رسیدند که عنوان «أهل سنت و جماعت» از اهل سنت دزدیده شده و بر وهابیت اطلاق می شود.

وی ادامه داد: «این عنوان با دلار و پول از ما دزدیده شده و ما انتظار داشتیم که این فرقه خود بعد از آنکه خود را اهل تسنن معرفی کردند، عضوی از اهل تسنن باقی بماند، ولی آنچه در واقع اتفاق افتاد این بود که این فرقه وهابیت در همه کتاب‎ها و مؤسسات، عنوان أهل سنت و جماعت را از ما گرفتند و ما را از لیست آن بیرون کردند».