آیت الله صانعی: امروز در نظام اسلامی رعایت نکردن حجاب جرم است و تمامی ظابطین دادگستری موظفند متخلفین در این مورد را به عنوان جرم مشهود دستگیر کنند.

رخدادهای ۲۵ شهریور ۶۲

چکیده :

آیت الله موسوی اردبیلی در نماز جمعه تهران :ثروت اندوزان،زمین خواران،گرانفروشان و محتکران بدانند آزادی عمل آنها سلب خواهد شد.

آیت الله صانعی :اگر کسی ببیند به نظام دارد خیانت می شود و عملی انجام ندهد گناه کرده است.

آیت الله مشکینی در نماز جمعه قم : ای مسلمین جهان به لبنان کمک کنید.

موسوی اردبیلی : وقتی قوه قضائیه قاطعیت پیدا کرد پدر و مادر نمی شناسد

نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران با شکوه هر چه تمام در دانشگاه تهران و خیابان های اطراف به امامت آیت الله موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.

آیت الله موسوی اردبیلی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران گفت : ممکن است خدای ناکرده این قاطعیت قوه قضائیه یک روز شترش بر در خانه شما بخوابد آنجا نگویئ این دستگاه عدل نیست دستگاه ظلم است آنجا نگوئید که خط و خطوط است چون وقتی قوه قضائیه قاطعیت پیدا کرد پدر و مادر نمی شناسد.قاطعیت قوه قضائیه خوب است امام برای همه

آیت الله موسوی اردبیل افزود :کم کارها، نق زن ها،جوسازها،ثروت اندوز ها،زمین خوارها،قاچاقچی ها،گرانفروش ها و محتکرین بدانند عذاب خدا در کمین است.(۱)

آیت الله صانعی : امروز در نظام اسلامی رعایت نکردن حجاب جرم است

آیت الله صانعی دادستان کل کشور به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران گفت : آیا می شود کسی مومن به خدا باشد و در نظام جمهوری اسلامی در پستش مسامحه کند دیگران را اذیت کند مردم را به حکومت و نظام بدبین نماید چنین فردی که مسامحه و اذیت می کندخائن به خون شهدا است.

وی افزود : اگر نقصی در کشور است مربوط به آن ضد انقلابی است که تا کنون تصفیه نشده است والا فرد مومن مردم را اذیت نمی کند و از پست و مقام خود سوء استفده نمی کند.

وی درباره مسئله حجاب نیز گفت : امروز در نظام اسلامی رعایت نکردن حجاب جرم است و تمامی ظابطین دادگستری موظفند متخلفین در این مورد را به عنوان جرم مشهود دستگیر کنند و نیاز به شکایت شخصی هم ندارد.ضابطین دادگستری اعم از پلیس و کمیته ها نیز باید آنها را به دادگستری معرفی کنند و مطمئن باشند که قاضی رسیدگی می کند در نظام جمهوری اسلامی ملت شهید داده نمی تواند بی بندو باری را تحمل کند.(۲)

فراخوان آیت الله مشکینی برای کمک به انقلابیون لبنان

نماز جمعه این هفته قم به امامت آیت الله مشکینی در دبیرستان امام صادق این شهر برگزار شد.

آیتالله مشکینی با اشاره به حوادث لبنان گفت :ای مسلیمن به خدا ، خدا پشتیبان شماست حرکت کنید و به مسلمانان لبنان کمک کنید ای مسلمین جهان به لبنان کمک کنید برادران ایرانی به لبنان کمک کنید حرکت کنید وارد لبنان شوید به لبنانی ها کمک جانی و مالی دهید لبنان مسلمان و شیعه با آمریکا درافتاده است و اگر شما کمک کنید اسلام پیروز خواهد شد.(۳)

پی نوشت:

۱٫ اطلاعات،۲۶ شهریور ۶۲ ،ص۱۷
۲٫ اطلاعات، ۲۶ شهریور ۶۲ ،ص ۱۷
۳٫ جمهوری اسلامی ،۲۶ شهریور ۶۲، ص ۴