دبیر شورای امنیت روسیه به کشورهای گروه “بریکس” پیشنهاد داد که سامانه اطلاعات یکپارچه‌ای درباره تروریست‌ های خارجی، جهت تقویت مبادله اطلاعات درباره تحرکات آنها تشکیل شود.

به گزارش پرس شیعه به نقل از روسیا الیوم نیکولای پاتروشف روز پنجشنبه در جمع نمایندگان عالی کشورهای بریکس درباره مسائل امنیتی در شهر دهلی نو گفت: تروریسم بین المللی همچنان خطری برای کشورهای بریکس است.

گروه بریکس یک گروه بین‌ المللی متشکل از کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است.

وی تصریح کرد: تقویت همکاری برای جلوگیری از فعالیت تروریست های مسلح خارجی در مناطق شاهد درگیری و جلوگیری از فعالیت آنها بعد از بازگشت به کشورهایشان مهم است. ضروری است تا مبادله اطلاعات – درباره تحرکات تروریست ها و سهیم شدن آنها در گسترش افراط گرایی در فضای سیاسی و افکار عمومی کشورهایمان- را افزایش دهیم.

وی به طور خاص پیشنهاد ایجاد یک سامانه یکپارچه اطلاعات بین کشورهای یاد شده را داد که حاوی اطلاعاتی درباره تروریست های خارجی باشد.

پاتروشف همچنین پپیشنهاد تدوین راهکارهای بیشتری را برای مبادله اطلاعات درباره تحرکات تروریست ها و تسهیل اقدامات برای تحویل دادن آنها ارایه کرد.