“برنارد لوی” نویسنده فرانسوی و پیشگوی به اصطلاح “بهار عربی” گفت که دمکراسی در لیبی ۵ ماهه یا ۵ ساله ایجاد نمی شود، بلکه مانند آنچه در فرانسه رخ داد نیازمند صد سال وقت است.

به گزارش پرس شیعه به نقل از سایت وطن، وی این مطلب را در یک گفت و گوی تلویزیونی درباره اوضاع مصیبت بار لیبی، پس از مداخله نظامی غرب جهت سرنگونی قذافی در سال ۲۰۱۱ بیان کرد.
وی افزود: نتیجه هیچ جنگی صد در صد نیست، و دمکراسی نیز همیشه صد در صد تحقق نمی باید.
البته این فیلسوف فرانسوی مدعی شد که اوضاع لیبی ویژگی های مثبتی نیز مانند پایان دیکتاتوری و آزادی مردم را به همراه داشت.
وی که نیکلا سارکوزی رییس جمهور وقت فرانسه را به مداخله نظامی در لیبی تشویق کرد، برای توجیه این مساله گفت که کشورش پس از انقلاب فرانسه به صد سال وقت برای انتقال از حکومت مطلقه به حکومت جمهوری وقت نیاز داشت.
لوی ادعا کرد که سود و زیان و ماجراجویی، از مولفه های دمکراسی و آزادی است.
با اینکه گزارش پارلمان انگلستان حاکی از آن است که مداخله لندن در لیبی در سال ۲۰۱۱ بر اساس اطلاعات نادرست بوده، و به فروپاشی اوضاع سیاسی و اقتصادی این کشور منتهی شد، اما این به اصطلاح فیلسوف بهار عربی با دفاع از این مداخله گفت که این دخالت نظامی بنا به خواست مردم لیبی بوده و فرانسه، انگلستان و آمریکا کوشیدند مانع به راه افتادن حمام خون در بنغازی شوند!!
لوی همچنین مدعی شد که اوضاع فعلی لیبی به خاطر مداخله غرب بسیار بهتر از اوضاع سوریه است!!