دبیرکل حزب الله لبنان با اشاره به مطابقت ادبیات اسرائیلی با ادبیات رسانه‌های بعضی دولتهای عربی به ویژه عربستان سعودی، گفت: “آیا اهل سنت دوستی مانند اسرائیل را می پذیرند که اراضی اهل تسنن را اشغال کرده است

به گزارش پرس شیعه، “سید حسن نصرالله شامگاه سه شنبه در بخشی از سخنانش در مراسم فرماندهان شهید تأکید کرد: ادبیات اسرائیلی با ادبیات بعضی رسانه‌های عربی، به ویژه رسانه‌های سعودی و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مطابقت‌هایی دارد.
وی افزود: بعضی روابط عربی – اسرائیلی درحال علنی شدن است، و رژیم اسرائیل تلاش دارد خودش را به عنوان دوست اهل سنت در جهان عرب معرفی کند. این رژیم در یکی از مراحل خودش را پشتیبان مسیحیان در لبنان و فلسطین معرفی کرده بود، ولی نتیجه چه شد؟
سید حسن نصرالله در ادامه پرسید: صهیونیستها از زمان اشغال فلسطین تا امروز با اهل سنت چه کردند؟ آیا اهل سنت دوستی مانند اسرائیل را می پذیرند؟ … آیا دوستی کسی که اراضی اهل سنت را اشغال کرده می‌پذیرید؟ آیا با رژیمی دوست می‌شوید که فجیع‌ترین جنایتها را علیه اهل سنت مرتکب شده است؟
وی تأکید کرد: چه کسی مانع بازگشت فلسطینی‌ها به اراضی و منازل آنها می‌شود؟ چه کسی حرمت مسجد الاقصی و حرم ابراهیمی را نقض کرده و همچنان در حال نقض آن است؟ دشمن صهیونیستی چند بار به غزه حمله و منازل آن را ویران کرد؟
سید حسن نصرالله گفت: این دشمن اسرائیلی طی سالها در مقابل چشمان حکام عرب ملت فلسطین را به قتل رساند، پس چگونه افراد عاقل اهل سنت می توانند بپذیرند که اسرائیل خودش را به عنوان دوست و حامی آنان معرفی کند، کسانی که این دشمن را به عنوان دوست معرفی می کنند، مزدور و خائن هستند.
دبیرکل حزب الله لبنان هشدار داد که باید با پروژه برقراری روابط بین اعراب و اسرائیل با جدیت مقابله کرد، و همه باید با این توطئه و فریبکاری مقابله کنند؛ زیرا هدف از این توطئه از بین بردن مسأله فلسطین است.