خانواده شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین از انتقال او به اداره تحقیقات برای بازجویی خبر دادند.

به گزارش پرس شیعه؛ شبکه اللؤلؤه بحرین در تویتر خود اعلام کرد، خانواده شیخ علی سلمان تأکید کردند که از طریق یک تماس اطلاع یافته اند که وی به جای دادستانی به اداره تحقیقات منتقل شده است.