امروز نود و سومین سالگرد کشتار هزاران حاجی یمنی در سال ۱۹۲۳ توسط ارتش آل سعود در “تنومه” است.

به گزارش پرس شیعه؛ تنومه نام روستایی در عسیر است.
در سال ۱۹۲۳ سه هزار حاجی یمنی درحالیکه هیچ سلاحی به همراه نداشتند، در مسیر مکه با واحدی از ارتش آل سعود به فرماندهی شاهزاده “خالد بن محمد” برادرزاده ملک عبدالعزیز مواجه شدند.
حجاج ابتدا با امان دادن این نیروها به مسیر ادامه دادند، اما وقتی به دو راهی تنومه رسیدند سربازان به طرف آنان تیراندازی کردند، که ۲۹۰۰ حاجی کشته شدند و فقط شمار اندکی نجات یافتند.
وهابیون در نهایت بی رحمی این حجاج را به شهادت رساندند؛ چرا که معتقدند بودند با قتل این حجاج به خداوند نزدیک می شوند!
آل سعود با کمک نویسندگان مزدورش تلاش کرد تا اینگونه این جنایت را توجیه کند که سربازان سعودی به این دلیل که فکر کردند حجاج یمنی گروهی مسلح از اهل حجاز هستند، آنان را اشتباهی به قتل رساندند!

دولت دست نشاندۀ یمن در آن زمان عذرخواهی آل سعود را در مقابل دریافت مقداری پول پذیرفت؛ که این امر باعث خشم شدید علما و فرهیختگان یمنی شد.
یکی از این افراد “دکتر محمد عوض الخطیب” بود که در کتاب خودش تحت عنوان “صفحه هایی از تاریخ نوین جزیره العرب” به این موضوع اشاره کرد.
قاضی یحیی بن محمد الاریانی گفته است که سربازان سعودی هنگام کشتار حجاج یمنی فریاد می زدند: “مشرکان را بکشید”.
سربازان سعودی همچنین در شعارهای خود به یکدیگر نوید بهشت را می‌دادند.