جسی نورتون، که پیش تر به جذب نیرو برای القاعده مشغول بود، به عنوان پژوهشگر در دانشگاه جورج واشنگتن مشغول به کار شده است تا با اندیشۀ افراط گرایانه ای که در دوران ۷ سالۀ عضویت در القاعده تبلیغ می کرد، مبارزه کند.

به گزارش پرس شیعه به نقل از «المرصد»، نورتون که یک سال و نیم پیش از زندان آزاد شد، در سال ۲۰۱۰ پس از فرار به مغرب دستگیر شده بود.

او پس از آن به مغرب فرار کرد که به دلیل ترویج افراط گرایی در آمریکا و تهدید به قتل یک کاریکاتوریست، تحت تعقیب اف بی آی قرار گرفت.
در دوران بازداشت، اطلاعات فرهنگی و ارتباط گستردۀ او توجه اف بی آی را برانگیخت و به همکاری دو طرف انجامید. به همین دلیل، مجازات او از یازده و نیم سال به چهار سال کاهش یافت.
او اکنون همکاری پژوهشی خود را با دانشگاه جورج واشنگتن در «برنامۀ مبارزه با فارط گرایی» آغاز کرده است.
این در حالی است که تریفور آرونسون، نویسندۀ کتاب «کارگاه ترس؛ پشت پردۀ جنگ ساختگی اف بی آی با تروریسم»، مدعی شده است که نورتون اساسا جاسوس اف بی آی بوده است که با یک داستان پردازی خوب از سوی این نهاد به دانشگاه معرفی شده است.