مردی که با ساطور به نیروهای پلیس نیویورک حمله کرده بود با شلیک ۱۸ گلوله دستگیر شد.

به گزارش پرس شیعه؛ خبرگزاری فرانسه به نقل از جیمز اونیل، معاون پلیس نیویورک، تأکید کرد، فردی به نام اکرم جوده (۳۲ ساله) با ساطور به نیروهای پلیس حمله کرد. به نظر می رسید این فرد به دلیل قفل شدن چرخ خودرویش از سوی پلیس خشمگین شده بود.
زمانی که نیروهای پلیس سعی کردند این فرد را بازداشت کنند، با ساطور جراحت خطرناکی بر روی صورت یکی از نیروها وارد کرد. به همین دلیل، پلیس ۱۸ گلوله به سوی او شلیک کرد تا وی را بازداشت کند.
فرد مهاجم زنده است و وضعیت با ثباتی دارد اما پلیس مجروح در وضع خطرناکی به سر می برد.
وقوع چنین رخدادی در اوج ازدحام نیویورک و در منطقۀ اصلی شهر (منهتن) اتفاق نادری است.