موضوع جنجالی خانه نشینیِ زن دو تن از شیوخ برجسته سعودی، را به جان هم انداخت.

به گزارش پرس شیعه، انتشار مقالۀ  زن هراسی از عادل الکلبانی امام جماعت مسجد المحیسن در ریاض، باعث بحث و جدل او با شیخ محمد البراک عضو هیئت علمی دانشگاه ام القرا، شد.

الکلبانی در صفحۀ تویتر خود، بخشی از این مقاله را بازنویسی کرد و گفت: بر اساسِ این مقاله، نگه داشتنِ زنان در خانه ها، مجازاتِ آنان است، نه گرامیداشتِ آنان.

به نوشتۀ وبگاه “عناوین” البراک در واکنش به این اظهارنظر، در صفحۀ تویتر خود نوشت: لیبرال ها و منافقان؛ خواهان خروجِ زن از خانه هستند؛ تا در خارج از خانه هم فتنه به پا کنند و هم دچار فتنه شوند؛ اما مصلحان، خواهان صیانت از زن هستند و فقط به این دلیل خانه نشین کردنِ زن را خواستارند که آن ها را از آن چه به زیان زن است، مصون نگه دارند.

الکلبانی، به این اظهارنظر البراک واکنش نشان داد و نوشت: ای شیخ مراقب باش چه می گویی، زیرا این متون از کتاب های صحیح (صحیح مسلم و صحیح بخاری) استخراج شده اند و آنان نه منافق بوده اند نه لیبرال؛ بلکه بیش از هر کس دیگری غیرتمند بودند و بر حفاظت از ناموس خود حساس بوده اند.

اما این کشمکش، به همین جا خاتمه نیافت. چرا که البراک در پاسخ نوشت: خداوند تبارک و تعالی، در قرآن می فرماید: “و قرن فی بیوتکن”. هر چند مخاطبِ این سخن، همسران پیامبر بودند، اما در واقع خطاب به همه زن ها بوده است.

اما الکلبانی تاکید کرد که این آیه مخصوص زنان پیامبر بوده است و قابل تعمیم نیست.

گفتنی است که در عربستان، زنان برای بیرون رفتن از خانه ناچارند که با یکی از محارم خود از خانه خارج شوند و حق مسافرت بدون همراه محرم را ندارند. زنان عربستانی همچنین از کمترین حقوق یک شهروند عادی برخوردار نیستند و رانندگی آنان جرم به شمار می آید.